15 Minutes


all down the streets the signs read cheaper and better technology
this capitalist vision is my nightmare, put up a sign in my face
what the fuck happened to this place?
i think we made a wrong turn now look at hte lovely concrete
i drove to my stupid job today, got stopped at an intersection
15 minutes of my life just rolled away
i looked at the guy next to me he didn't seem so happy
no ones happy but everyone's too busy to see
let's go shopping today
drive our fancy cars to the fancy malls and for lunch we'll have big macs
i wish i could turn the clock back to when i was ten
when i wasn't scared of everything
and everything wasn't so fucking crowded
and i wonder if my kids will ever see a horizon
untouched by billboards and shopping malls
and i wonder if this crazy world thinks i'm the one who's crazy
what if i'm the one who's crazy?
what if i'm the one who's crazy?
i'm not crazy just frustratedCaptcha
Piosenkę The Broadways 15 Minutes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 15 Minutes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 15 Minutes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Broadways 15 Minutes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.