Tekst piosenki The Cr?xshadows: Cruelty (Cruel Night Version)

Cruelty (Cruel Night Version)


Mother of motion, the eyes can't capture time,
falling emotion, the blind now lead the blind,
we commit indescretions, and omit our sins from sight,
in a world of intangibles, too many things seem right

No hand to scribe, the sinking sickness I have seen,
no face to judge until you've been the monster I have been,
to hunger is noble, where beauty is silent sleep,
my hunger is noble, but my pain is driven deep

Cruelty and consequence-cannot eliminate this relevance
Your selfishness, your hatefulness cannot take away my immanence
Cruelty and consequence-cannot eliminate this relevance
Your selfishness, your hatefulness cannot take away my innocence from me

Father of motion, the eyes can't capture time,
falling emotion, the blind now-- the blind now lead the blind,
to hunger is noble, where beauty is silent sleep,
my hunger is noble, but my pain is driven deep

Cruelty and consequence-cannot eliminate this relevance
Your selfishness, your hatefulness cannot take away my immanence
Cruelty and consequence-cannot eliminate this relevance
Your selfishness, your hatefulness cannot take away my innocence from me

(repeat)Captcha
Piosenkę The Cr?xshadows Cruelty (Cruel Night Version) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cruelty (Cruel Night Version), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cruelty (Cruel Night Version). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Cr?xshadows Cruelty (Cruel Night Version) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.