Beat Your Heart Out


baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
i know, let alone to rest alone
you're making me
i had to run the damage is done
i give it up there's nothing left
take the rest you're draining me
i set it light it burns so bright
stab it out
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
i know, i know, i know
i had to run the damage is done
i give it up i had to go
it's got control, you're breaking me
there's nothing left, take the rest
stab it out, stab it out
i set it light
it burns so bright
you're draining me
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
let alone, rust alone~
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
there's nothing left, so take the rest~
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
baby, you make my heart beat faster
let aloneCaptcha
Piosenkę The Distillers Beat Your Heart Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beat Your Heart Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beat Your Heart Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Distillers Beat Your Heart Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.