Look After You


If I don't say this now
I will surely break
As I'm leaving the one
I want to take
Forgive the urgency but
Hurry up and wait
My heart has started to separate

Oooh, Oooh,
Be my baby
Oooooh
Oooh, Oooh,
Be my baby
I'll look after you

There now, steady love,
So few come and don't go
Will you want to ,
Be the one I always know
When I'm losing my control,
The city spins around
You're the only one
Who knows, you slow it down

Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
I'll look after you
And I look after you

If ever there was a doubt
My love, she leans into me
This most assuredly counts
She says most assuredly

Oooh, Oooh,
Be my baby
I look after you
After you
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,

It's always have and never hold
You've begun to feel like home
What's mine is yours to leave or take
What's mine is yours to make your own

Oooh, Oooh
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
Ooooooh,
Oooh, Oooh,
Be my baby
OooooohCaptcha
Piosenkę The Fray Look After You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Look After You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Look After You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Fray Look After You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.