Let's Have a Party


Some people like to rock
Some people like to roll
But movin' and a groovin'
Gonna satisfy my soul
Let's have a party
C'mon let's have a party
When some people getting bored
Rock some more
Let's have a party tonight

I've never kissed a bear
I've never kissed a goon
But I can shake a chicken
In the middle of the room
Let's have a party
C'mon let's have a party
When some people getting bored
Rock some more
Let's have a party tonight
2 - 3 - 4

Honky Tonky Joe
Is knockin' at the door
Let's bring him in and feel him up
And spin him on the floor
Let's have a party
C'mon let's have a party
When some people getting bored
Rock some more
Let's have a party tonight

The music's getting hot
We're dancing to the beat
Cousin shot the moon
And we're jumping on our feet
Let's have a party
C'mon let's have a party
Then the people get some fun
Rock some more
Let's have a party tonight
We're gonna have a party tonight
We're gonna have a party tonightCaptcha
Piosenkę The Go-Go's Let's Have a Party przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Let's Have a Party, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Let's Have a Party. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Go-Go's Let's Have a Party w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.