Subject To Change


the sun has set,
the leaves are falling,
the air is cold and my mind is sinking into a state
in which I dream
of you

if tonight is the last night I'll see you,
then tonight I will be yours,
everyday after that in the night
I will dream that I'm with you,
and promise I'll never let you go
let you go

weeks have gone by,
since I have kissed you,
I long to hold you firm in my arms,
and whisper the three most sacred words in the world

your mystery casts a spell on me,
I'm a prisoner of a want and need,
I cross the distance,
to feel your touch and grace,
you walk away and I wonder

will I see you againCaptcha
Piosenkę The June Spirit Subject To Change przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Subject To Change, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Subject To Change. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The June Spirit Subject To Change w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.