Santo Anno


Dave Guard

Ooo, Ooo, we're sailin' 'cross the river from Liverpool, heave away, Santy Anno
Around Cape Horn to 'Frisco Bay, 'way out in Californio

Chorus:
So, heave her up and away we'll go Heave away, Santy Anno Heave her up and away we'll go 'Way out in Californio

There's plenty of gold, so I've been told Heave away, Santy Anno Heave her up and away we'll go 'Way out in Californio

(Chorus)

Well, back in the days of forty-nine Heave away, Santy Anno Back in the days of the good old times Way out in Californio

(Chorus)

Ahh, Ahh Ooo OooCaptcha
Piosenkę The Kingston Trio Santo Anno przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Santo Anno, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Santo Anno. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Kingston Trio Santo Anno w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.