Ill be True to You


By Gerry Goffin and Russ Titelman

I'll be true to you, yes I will
I'll be true to you, yes I will
I won't look twice when the other girls go by
I'll be true to you, yes I will

Somehow this time it's all so clear to me
The way to go is easy to see
My heart is sure you're the girl I've waited for
And I'll be true to you, yes I will

I used to be the kind,
Who said that ev'ry girl's the say
And love was just a game for having fun,
But when I looked at you,
I knew that I was wrong
And that I really could belong to only one

I'll be true to you, yes I will
Ev'ry dream that you have, I'll fulfill
I never promised this to anyone before
But I'll be true to you, yes I will
Yes, I'll be true to you, yes I willCaptcha
Piosenkę The Monkees Ill be True to You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ill be True to You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ill be True to You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Monkees Ill be True to You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.