Dear Diary


Ray Thomas)

Dear diary, what a day it's been
Dear dirary, it's been just like a dream
Woke up too late Wasn't where I should have been
For goodness sake what's happening to me
Write lightly, yours truly, dear diary

It was cold outside my door
So many people by the score,
Rushing around as senselessly
They don't notice there's people like me
Write lightly, yours truly, dear diary

They don't know what they're playing
They've got no way of knowing what the game is
Still they carry on doing what they can
Outside me, yours truly, dear diary

It's over Will tomorrow be the same?
I know that they're really not to blame
If they weren't so blind then surely they'd see
There's a much better way for them to be
Inside me, yours truly, dear diaryCaptcha
Piosenkę The Moody Blues Dear Diary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dear Diary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dear Diary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Moody Blues Dear Diary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.