Under Moonshine


Ray Thomas)

The dawn crept into my room,
And stole my dream
Now I'll never know,
Just what it means
Or what could have been,
Yet still I try,
To lie,
But I'm seen,

Under moonshine, that's where I've been
Under moonshine, I'm clearly seen
Under moonshine, that's where I've been
Under moonshine, I'm clearly seen

Creator of dreams that melt with the sun, Melt with the sun
I'll tell you the things that this man has done This man has done
He was a saint, a sinner, rolled in one, Rolled into one
But I miss him now that he's gone Now that he's gone,
I said, I sure miss him now that he's gone Now that he's gone

Sure I feel the pain,
Deep inside I pour like rain
Remember when you smile,
Love's in your eyes

The world keeps turning, the grass still grows green Grass still grows green
The fruit on my tree, is the biggest you've seen Biggest you've seen
But which way is up, you know when you're down Know when you're down
You've gotta stand tall, with your feet on the ground Feet on the ground
You must stand tall, with your feet on the ground Feet on the ground

Or maybe I'm crazy, The dawn,
And also they say, Crept into my room and
I'm lazy Stole my dream
But I'll have my days, Now I'll never know,
When I do as I please Just what it means
For you won't see the woods, Under
While you're a tree Moonshine
No you'll never see the woods, Under
While you're a tree Moonshine

Yes I'm crazy, The dawn,
And also they say, Crept into my room and
I'm lazy Stole my dream
But then I have my days, Now I'll never know,
When I do as I please Just what it means
You'll never see the woods, Under
While you're a tree Moonshine
No you'll never see the woods, Under
While you're a tree MoonshineCaptcha
Piosenkę The Moody Blues Under Moonshine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Under Moonshine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Under Moonshine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Moody Blues Under Moonshine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.