Just The Way It Is Baby


Do you remember once upon a time
When you were mine
The stars above were bright and new
I pulled them down for you
Just when I fell in love again
You said that all good things must end

Baby, that's just the way it is Baby
Baby, that's just the way it is Baby

I never had a head for solitare
It's so unfair
That I'd should have my chance and lose
Feel like I've been used to help you
Through another night
You spelled in out in black and white

Baby, that's just the way it is Baby
Baby, that's just the way it is Baby

The tides that had once carried you away
They bring you back today
The time has washed away my pain
You'll find that things have changed
And disappeared without a trace
You can't get back what you've erased
And I say

Baby, that's just the way it is Baby
That's just the way it is
Baby, that's just the way it is Baby
That's just the way it is
Baby, that's just the way it is Baby
Baby, that's just the way it is Baby

Baby, that's just the way it is Baby
Baby, that's just the way it is Baby

Baby, that's just the way it is Baby
Baby, that's just the way it is BabyCaptcha
Piosenkę The Rembrandts Just The Way It Is Baby przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Just The Way It Is Baby, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Just The Way It Is Baby. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Rembrandts Just The Way It Is Baby w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.