The Way We Are


So you like it this way?
Indubitubly!
Around the house, I never lift a finger,
as a husband and father I'm subpar
I'd rather drink a beer than win father of the year
I'm happy with things the way they are
I'm getting used to never getting noticed
I'm stuck here 'till I can steal car
The house is still a mess and I'm going bald from stress,
But, we're happy just the way we are!
They're not perfect, but the lord says love thy neighbor
Shut up flanders!
okely-dokely-doo
Don't think I'm sour grapes,
but you're all a bunch of apes
and so I must be leaving you!
Goodbye Sherry Bobbins
Thanks for everything
Bye Superman!Captcha
Piosenkę The Simpsons The Way We Are przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Way We Are, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Way We Are. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Simpsons The Way We Are w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.