When ye go away


Now he's brought down the rain
and the indian summer is through
In the morning you'll be following your trail again
Fair lady

You ain't calling me to join you
and I'm spoken for anyway
But I will cry when ye go away
I will cry when ye go away

Your beauty is familiar
and your voice is like a key
That opens up my soul
And torches up a fire inside of me

Your coat is made of magic
and around your table angels play
And I will cry when ye go away
I will cry when ye go awaySomebody left us whisky
and the maid is very young
I've got some to say and more to tell
and the words will soon be spilling from my tongue

I will rave and I will ramble
I'll do everything but make you stay
Then I will cry when ye go away
I will cry when ye go awayWhen ye go away
When ye go awayCaptcha
Piosenkę The Waterboys When ye go away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When ye go away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When ye go away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Waterboys When ye go away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.