High For This


(Verse 1)

You don't know
What's in store
But you know
What you here for
Close your eyes
Lay yourself besides me
Hold tight
For this ride
We don't need no protection
Come alone
We don't need attention

(Chorus)

Open your hand
Take a glass
Don't be scared
I'm right here
Even tho
You don't know
Trust me girl
You wanna be
High on this

(Verse 2)

Take it off
You want it all
Cause I know
What you feeling
It's okay
Girl, I feel it too
Let it be
Baby breathe
I swear I'm right here
We'll be good
I promise
We'll be so good
Yeahhh

(Chorus)

You wanna be high on this x3Captcha
Piosenkę The Weeknd High For This przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke High For This, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki High For This. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Weeknd High For This w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.