Don't Leave Me This Way


Um-hm-hm aah ah ah
Don't leave me this way
I can't survive, can't stay alive
Without your love, oh baby
Don't leave me this way, no
I can't exist, I'll surely miss your tender kiss
Don't leave me this way
(A broken man with empty hands
Oh baby please, don't leave me this way)
Aaah baby, my heart is full of love and desire for you
Now come on down and do what you gotta do
(Now come on girl and do what you gotta do)
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
Come on (now) satisfy the need in me
Only your good lovin' can set me free hey
Don't, don't you leave me this way, no
Don't you understand I'm at your command
Oh baby please, please don't leave me this way
Aaah baby, my heart is full of love and desire for you
Now come on down and do what you gotta do
(Now come on girl and do what you gotta do)
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
Come on (now) satisfy the need in me
Only your good lovin' can set me free hey
Need your lovin' baby, need need your love right now
Your love is so important to me got to have it
('Cause it would be wrong
To string me along a love so true)Captcha
Piosenkę Thelma Houston Don't Leave Me This Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Leave Me This Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Leave Me This Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Thelma Houston Don't Leave Me This Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.