Sinnerman


SINNERMAN
TRADITIONAL

Oh sinnerman where will you run to
Sinnerman where will you run to
Sinnerman where will you run to
All on that day
Run to the mountain
The mountain wont hide you
Run to the sea
The sea will not have you
And run to your grave
Your grave will not hold you
All on that day
See sinnerman
Mountains are falling
Sinnerman
The sea it rages
Sinnerman
The grave will not hold you
All on that day
Run to the lord
Lord please hide me
Run to the lord
Sinnerman
Sinnerman
Sinnerman
Where you gonna run to
All on that day
Run to the mountain
The mountain wont hide you
And run to the sea
The sea will not hold you
And run to your grave
The grave will not hide you
All on that day
Sinnerman
The mountain is falling
And sinnerman
The sea it rages
And sinnerman
Sinnerman
Sinnerman
Where will you run to
All on that day
The mountain wont hide you
The sea wont have you
And the grave will not hold you
All on that dayCaptcha
Piosenkę Three Dog Night Sinnerman przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sinnerman, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sinnerman. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Three Dog Night Sinnerman w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.