Who I am


When one lost oneself, there's no point in looking round
I did search myself, but I was nowhere to be found
But one man came, with a will to set me free
And in my hand, said he would read my story

Reveal me anything

If you can read in my hand
If the lines tell you my story
So tell me who I am, who I was and who I will be
If that hand shows you my world
And these wrinkles inspire your words
So tell me who I am, who I was and who I will be

All my life, I've been told what to believe
Gave a lot, but I never, ever received
But things can change when you're told your destiny
And I'll prove him wrong; I will rewrite the story

Reveal me anything, I control everything!

If you can read in my hand
If the lines tell you my story
So tell me who I am, who I was and who I will be
If that hand shows you my world
And these wrinkles inspire your words.
So tell me who I am, who I was and who'

I will find my way
There's nothing left to say
I will find my way, find my way!

The pen has now switched hands
I'm the one who writes the story
The story of who I am, who I was and who I will be
If the past cannot be changed
The future is for me to worry
I won't read one more page, from your book, from your storyCaptcha
Widget
Piosenkę Thulium Who I am przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Who I am, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Who I am. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Thulium Who I am w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.