Tekst piosenki Tommy Collins: If You Can't Bite Don't Growl

If You Can't Bite Don't Growl


I whistled out at pretty girl on a corner down town
She saw me when I winked my eye and then she turned around
She came and took me by the arm I told her I didn't mean no harm
She said to me with a certain kind of scowl
If you don't mean it then don't whistle if you can't bite don't growl
[ guitar ]
One night left the wife at home and went out with the boys
I was actin' like a Don Juan and makin' a lot of noise
A go-go girl called my hand I said I can't I'm a married man
She said if you ain't gonna steal you better not prowl
Don't do-si-do with a go-go if you can't bite don't growl
[ harmonica ]
I went home to the little wife and grabbed her at the door
I kissed her like a mad man and let out a lion roar
I jumped down from a chandelier and beat my chest and said come here
She said if you can't hunt you better not howl
I'm a wampas kitty and a mean mama if you can't bite don't growl
[ guitar ]
I jumped down from a chandelierCaptcha
Piosenkę Tommy Collins If You Can't Bite Don't Growl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If You Can't Bite Don't Growl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If You Can't Bite Don't Growl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tommy Collins If You Can't Bite Don't Growl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.