Any Dream Will Do


I closed my eyes, drew back the curtain
To see for certain, what I thought I knew
Far far away, someone was weeping
But the world was sleeping, any dream will do

I wore my coat, with golden lining
Bright colours shinning, wonderful and new
And in the East, the dawn was breaking
The world was waking, any dream will do

A crash of drums, a flash of light
My golden coat, flew out of sight
The colours faded into darkness, I was left alone

May I return, to the beginning
The light is dimming, and the dream is too
The world and I, we are still waiting
Still hesitating, any dream will doCaptcha
Piosenkę Toy Dolls Any Dream Will Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Any Dream Will Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Any Dream Will Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Toy Dolls Any Dream Will Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.