No Ordinary Man


written by Lonnie Williams, Frank Dycus, Tracy Byrd
Eight seconds ain't very long to live
But tonight he barely made five
He gave all that he had to give
But the big bull won tonight
He climbs into that old pickup
Black coffee in his hand
Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
CHORUS:
Well he rides just to keep his spirit alive
Makin' money for his wife and kids
He tried other kinds of work
But nothing ever seemed to fit
Oh he loves the smell of a Brahma bull
The feel of leather in his hand
Well Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
He's got a gold buckle on his mind
And he don't ride to lose
Tomorrow night he'll nod and yell outside
And they'll turn his future loose
No matter how bad he hurts
He'll tip his hat to the fans
Rodeo ain't no ordinary life
But a cowboy ain't no ordinary man
REPEAT CHORUS
He's an extra ordinary manCaptcha
Piosenkę Tracy Byrd No Ordinary Man przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Ordinary Man, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Ordinary Man. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tracy Byrd No Ordinary Man w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.