Mein Hampelmann


1 Jetzt steigt Hampelmann

jetzt steigt Hampelmann

jetzt steigt Hampelmann
aus seinem Bett heraus
O du mein Hampelmann
mein Hampelmann
mein Hampelmann

o du mein Hampelmann
mein Hampelmann bist du!

2 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Strümpfe an

3 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Hose an

4 Jetzt zieht Hampelmann
sich seinp Schuhe an

5 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Jacke an

6 Jetzt setzt Hampelmann
sich seine Mütze an

7 Jetzt geht Hampelmann
mit seiner Frau spazieren

8 Jetzt tanzt Hampelmann
mit seiner lieben FrauCaptcha
Piosenkę Traditional Mein Hampelmann przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mein Hampelmann, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mein Hampelmann. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Traditional Mein Hampelmann w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.