Lemon Tree


When I was just a lad of ten, my father said to me,
"Come here and take a lesson from the lovely lemon tree"
"Don't put your faith in love, my boy," my father said to me,
"I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree"

Chorus:
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet,
But the fruit of the lemon is impossible to eat
Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet,
But the fruit of the lemon is impossible to eat

One day beneath the lemon tree, my love and I did lie,
A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky
We passed that summer lost in love, beneath the lemon tree,
The music of her laughter hid my father's words from me

Chorus

One day she left without a word, she took away the sun
And in the dark she left behind, I knew what she had done
She left me for another, it's a common tale but true,
A sadder man, but wiser now, I sing these words to youCaptcha
Piosenkę Trini Lopez Lemon Tree przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lemon Tree, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lemon Tree. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Trini Lopez Lemon Tree w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.