Sally Was A Good Old Girl


Sally used to carry
My books to school
(Sally was a good old girl)
Helped me with my homework
Cause I was a fool
(Sally was a good old girl)

If you wanted a kiss
Or a little bit of squeeze
She was always willing
And do her best to please

A girl made to love
And not made to tease
(Sally was a good old girl)

(CHORUS)

Sally was a good old girl
Sally was a good old girl
No matter what the request
She gave it her best
Sally was a good old girl

Now her folk was poor
And she helped all she could
(Sally was a good old girl)
The hardest working girl
In the neighborhood
(Sally was a good old girl)

Now she walked up and down
The street all day
Selling neckties
To the one who'd pay
They couldn't afford it
So she'd give em away
(Sally was a good old girl)

(CHORUS)

She was a favorite
With all the men
(Sally was a good old girl)
And all those women
Despised her then
(Sally was a good old girl)

All the girls talked of Sally
But Sally didn't care
She kept on working
And doing her share

She wind up married
To a millionaire
(Sally was a good old girl)

(CHORUS) 3XCaptcha
Piosenkę Trini Lopez Sally Was A Good Old Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sally Was A Good Old Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sally Was A Good Old Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Trini Lopez Sally Was A Good Old Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.