Tekst piosenki Trini Lopez: Shame And Scandal In The Family

Shame And Scandal In The Family


Woe is me, shame and scandal in the family
Woe is me, shame and scandal in the family

In Trinidad there was a family
With much confusion as you will see
There was a mama and a papa and a boy who was grown
He wanted to marry and have a wife of his own

He met a young girl who suited him nice
He went to his papa to ask his advice
His papa said, "Son, I have to say no
That girl is your sister but your mama don't know"

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

A week went by and the summer came down
And soon another girl on the island, he found
He went to his papa to name the day
His papa shook his head and this time he did say

"You can't marry this girl, I have to say no
That girl is your aunty but your granny don't know

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

Now, he went to his mama and covered his head
He told his mama what his papa had said
His mama, she laughed, she said, "Go man, go
Your daddy ain't your daddy but your daddy don't know"

Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, worries, it worries me, shame and scandal in the family
Hey, woe is me, shame and scandal in the family

Hey, hey, woe is me, shame and scandal in the family
Hey, hey, hey, woe is me, shame and scandal in the familyCaptcha
Piosenkę Trini Lopez Shame And Scandal In The Family przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shame And Scandal In The Family, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shame And Scandal In The Family. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Trini Lopez Shame And Scandal In The Family w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.