Sin Un Amor


Sin un amor
La vida no llama vida
Sin un amor
Le falta fuerza al corazon
Sin un amor
El alma muere derrotada
Desesperada en el dolor
Sacrificada sin razon
Si un amor no hay salvacion

No me dejes de querer
Te pido
No te vayas a ganar
Mi olvido
Sin un amor
El alma muere derrotada
Desesperada en el dolor
Sacrificada sin razon
Sin un amor
No hay salvacion

Sin un amor
La vida no llama vida
Sin un amor
Le falta fuerza al corazon
Sin un amor
El alma muere derrotada
Desesperada en el dolor
Sacrificada sin razon
Si un amor no hay salvacion

No me dejes de querer
Te pido
No te vayas a ganar
Mi olvido
Sin un amor
El alma muere derrotada
Desesperada en el dolor
Sacrificada sin razon
Sin un amor
No hay salvacionCaptcha
Piosenkę Trio Los Panchos Sin Un Amor przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sin Un Amor, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sin Un Amor. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Trio Los Panchos Sin Un Amor w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.