Madly


I'm not surprised that you still call
I'm not surprised
I'm more surprised that I don't answer
Pick up the phone to call you back
Pick up the phone to call you back
Ain't it funny how things work out like that

'Cause the time that it takes to open my eyes
Is the time that it took me to realize

Madly madly madly
Tell that you need me
Show me I'm the only and that's all I need to know
Madly madly madly
Well if you really love me
When you see me leaving
Baby just let me go

Well I've been good, no I've been great
You say you're in a better place
And honestly I'm happy for ya
But there's a tone in my voice that gives away my selfish choice
Could my heart beat any faster?

'Cause the time that it takes to pass me by
Is the time that it took me to realize

Madly madly madly
Tell me that you need me
Show me I'm the only and that's all I need to know
Madly madly madly
Well if you really love me
When you see me leaving baby
Just let me go

We give it up, try to find what was with us all the time
Gotta lose some things if you're ever gonna get on by
And who was wrong?
Who was right?
Always end up in a fight
I thought I won, but now I find

Madly madly madly
If you really love me, when you see me leaving
Just let me go
Madly madly madly
Well tell me that you need me
Show me I'm the only and that's all I need to know know know know
Madly madly madly
If you really love me, when you see me leaving
Baby just let it go no
Madly madly madly
Tell me that you love me
When you see me leaving, just let me goCaptcha
Piosenkę Tristan Prettyman Madly przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Madly, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Madly. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tristan Prettyman Madly w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.