Shy That Way


you know your stunning
absolutely stunning
and I'm running always running

and now I'm crying
you know only cause I'm caring
and if you were more daring maybe you'd stop staring
and come over and talk to me
and tell me about how you've been waiting patiently
and how you tried but I just turned away
and I'll say, "yeah well you know, I'm shy that way"

shy that way
shy that way
maybe I'm shy that way

you know she's stunning
she's absolutely stunning
but she's always running
but ill catch up to her

the way she keeps her distance
keepin my interest
so ill keep it consistent

maybe someday, someway, somehow, sometime
we'll get together and we'll break it down
and I'll ask, "why you gotta be so shy, why you gotta be that way?"
well maybe, baby, I like it that way

shy that way
maybe I, like it shy that way
maybe I love you so shy that way

Ok, I'm shy that way

there's always too much talking
and I wanna just keep walking
and I keep staring, baby, keep staring
though I may not know the right things to say
I'll get it out to you one day

shy that way
shy that way

do you like it? do you like it when I'm shy
yes I like it, yes I like it, when your shy

shy that wayCaptcha
Piosenkę Tristan Prettyman Shy That Way przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shy That Way, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shy That Way. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Tristan Prettyman Shy That Way w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.