Cant Help Falling In Love


Wise men say, only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay? Would it be a sin?
I can't help falling in love with you

As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole heart too
'Cause i can't help falling in love with you

As the river flows gently to the sea
Darling so we go, some things were meant to be
Take my hand take my whole heart too
'Cause i can't help falling in love with youCaptcha
Piosenkę UB 40 Cant Help Falling In Love przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cant Help Falling In Love, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cant Help Falling In Love. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB 40 Cant Help Falling In Love w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.