Highuer Ground


Moon and stars sit way up high
Earth and trees beneath them lie
The wind blows fragrant lullaby
To cool the night for you and I
On the wing the birds fly free
Leviathan tames angry sea
The flower waits for honeybee
The sunrise wakes new life in me

And every hour of every day I'm learning more
The more I learn, the less I know about before
The less I know, the more I want to look around
Digging deep for clues on higher ground

The fishes swim while rivers run
Thru fields to feast my eyes upon
Intoxicated drinking from
The loving cup of burning sun
In dreams I'll crave familiar taste
Of whispered rain on weary face
Of kisses sweet and warm embrace
Another time another place

And every hour of everyday I'm learning more
The more I learn, the less I know about before
The less I know, the more I want to look around
Digging deep for clues on higher groundCaptcha
Piosenkę UB40 Highuer Ground przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Highuer Ground, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Highuer Ground. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB40 Highuer Ground w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.