Many Rivers To Cross


Many rivers to cross
But I can't seem to find my way
Wandering I am lost as I travel along
The white cliffs of Dover
Many rivers to cross and it's only my will
That keeps me alive
I've been licked, washed up for years and,
I merely survive because of my pride

And this loneliness won't leave me alone
It's such a drag to be in on your own
My woman left and she didn't say why
Well I guess, I gotta try
Many rivers to cross but where to begin,
I'm playing for time
There'll be times when I find myself thinking
Of committing some dreadful crime

I've got many rivers to cross
But I can't seem to find my way
Wandering I am lost as I travel along
The white cliffs of Dover
Many rivers to cross and it's only my will
That keeps me alive
I've been licked, washed up for my years and,
I merely survive because of my pride







Captcha
Piosenkę UB40 Many Rivers To Cross przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Many Rivers To Cross, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Many Rivers To Cross. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę UB40 Many Rivers To Cross w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.