Matilda


Lyrics varies a little between different recordings

Matilda, Matilda, Matilda,
She take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Five hundred dollars, friends, I lost
Woman even sell me cart and horse
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, de money was to buy me house and land
Then she got a serious plan
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, the money was just inside me bed
Stuck up in a pillow beneath me head
Don't you know Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run Venezuela

Well, me friends, never to love again
All me money gone in vain!
Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela
Everybody ! Matilda, Matilda, Matilda
She take me money and run VenezuelaCaptcha
Piosenkę Udo Jrgens Matilda przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Matilda, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Matilda. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Udo Jrgens Matilda w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.