Oh Susanna


OH, SUSANNA
by Stephen Foster

I come from Alabama with my banjo on my knee
I'm going to Louisiana, my true love for to see
It rained all night the day I left
The weather it was dry
The sun so hot, I froze to death
Susanna, don't you cry

Oh, Susanna, oh don't you cry for me
For I come from Alabama with my banjo on my knee

I had a dream the other night when everything was still
I thought I saw Susanna a-coming down the hill
The buckwheat cake was in her mouth
The tear was in her eye
Says I, I'm coming from the south
Susanna, don't you cry
@America @minstrel @music
filename[ OSUSANNA
SF
===DOCUMENT BOUNDARYCaptcha
Piosenkę Unknown Oh Susanna przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Oh Susanna, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Oh Susanna. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Unknown Oh Susanna w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.