There Are No Flies On Us


There are no flies on us
There are no flies on us
No flies on us
There may be one or two
Great big green flies on you
There are no flies on us
No flies on us

Sung to the tune of God Save the Queen
@kids
filename[ FLYS
DC
===DOCUMENT BOUNDARYCaptcha
Piosenkę Unknown There Are No Flies On Us przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke There Are No Flies On Us, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki There Are No Flies On Us. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Unknown There Are No Flies On Us w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.