Benevolence


I see the way that you look at me
I'm so confused that I can not see
Don't know how to fear and I can't get away
If I don't get out of this I think ill go INSANE

Open up my eyes and I see you standing in the light
With the same look there the same when I shut them tight
So scarred that I can't think of what to say
Everytime you look around I think about the getaway
Running through my head
Everything I've said now I better get away from you!
Don't know what the fuck I'm gonna do
Every thing I feel right now is because of you

I look up at you as you stare down
Lost at words so I dont make a sound
Now my life flashes before my eyes
No one hears my words or silent cries

Open up my eyes and I see you standing in the light
With the same look there the same when I shut them tight
So scarred that I can't think of what to say
Everytime you look around I think about the getaway
Running through my head everything Ive said
Now I can't get away from you!
Don't know what the fuck I'm gunna do
Every thing I feel right now is because of you

I have so much that I have to hide
You don't see what I feel inside
My whole life has been turned around
Late at night I hear familiar SOUNDS

If I'm gonna die will you tell me now?
When will I know? Tell me HOW
Will i know why? Tell me WHY
Should I let go? Should I say good BYE?
Should I get up? Should I run AWAY?
Should I take a chance to live another DAY?
Don't know what to do think I'll stay right HERE
Hold on tight with death so NEAR

Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE
Looking at us I see in your mind its all in my head
I CANT SEE

I can't see
I can't see
I can't feel
I can't see
I CAN'T FEEL
I CAN'T SEE
I CAN'T FEEL
I CAN'T SEE
I CAN'T FEELCaptcha
Piosenkę V-mob Benevolence przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Benevolence, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Benevolence. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę V-mob Benevolence w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.