Tekst piosenki Van Der Graaf Generator: A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline)

A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline)


( Jackson )

Oceans drifting sideways; I am pulled into the spell:
I feel you around me - I know you well
Stars slice horizons where the lines stand much too stark
I FEEL I AM DROWNING - hands stretch in the dark

Camps of panoply and majesty, what is freedom of choice?
Where do I stand in the pageantry; whose is my voice?
It doesn't feel so very bad now - I think the end is the start
Begin to feel very glad now:

ALL THINGS ARE A PART
ALL THINGS ARE APART
ALL THINGS ARE A PARTCaptcha
Piosenkę Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Van Der Graaf Generator A Plague Of Lighthouse-Keepers:(Ix) Land's End (Sineline) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.