Killer


So you live in the bottom of the sea,
and you kill all that come near you
but you are very lonely, because all the other fish
fear you
And you crave companionship and someone to call your own;
because for the whole of your life you've been living alone
On a black day in black month
at the black bottom of the sea,
Your mother gave birth to you and died
immediately
'Cos you can't have two killers living in the same pad
and when your mother knew that her time had come
she was really rather glad
Death in the sea, death in the sea,
somebody please come and help me, come and help me
Fishes can't fly, fishes can't fly,
Fishes can't and neither can I, neither can I
Now I'm really rather like you,
for I've killed all the love I ever had
by not doing all I ought to and by leaving my mind coming
bad
And I too am a killer, for emotion runs as deep as flesh
and I too am so lonely, and I wish that I could forget
We need love,
We need love,
We need loveCaptcha
Piosenkę Van Der Graaf Generator Killer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Killer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Killer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Van Der Graaf Generator Killer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.