Under the Same Sun


Though we dance to the beat
of a different drum,
we can learn to live together
under the same sun

Sometimes it's hard to understand
our brothers and sisters from a distant land
try to embrace another view
a brand new world is calling out to you

Though we dance to the beat
of a different drum,
we can learn to live together
under the same sun

From town to town from shore to shore
there's a bigger world outside your door
open your heart to someone new
the love you give will come back to you

Though we dance to the beat
of a different drum,
we can learn to live together
under the same sun

Everybody has a song in their heart
though sometimes it's hard to sing
so many voices go unheard
it's time to start listening

Though we dance to the beat
of a different drum,
we can learn to live together
under the same sun
Captcha
Piosenkę Vanessa Williams Under the Same Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Under the Same Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Under the Same Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vanessa Williams Under the Same Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.