Shake Your Booty


what's a sweatheart like you doin'
in crummy dumps like those ?
Why do you do the things you do?
sp- sp- sp spasm, baby
ravin' comatose
why do you do the things you do?
You slam to a different hardcore
stoned to the bone
why do you do the things you do ?
it makes me miss the ol' bee gees,
sly & the family stone
why do you do the things you do?
come on everybody!
shake your booty
on the dance floor!
all night long
dance to the german disco!

na-na-na







Captcha
Piosenkę Venerea Shake Your Booty przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shake Your Booty, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shake Your Booty. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Venerea Shake Your Booty w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.