Back To India


There's times I lay and close my eyes
There's a pull I feel that I cannot describe
It's from the past, inside my soul
It makes me yearn for things of which I did not know
And it shows in my life, 'cause I'm intrigued so much at times I cry
And I know this inside, it's from the ancient days of old
full of stories to be told

Take me back to India I wanna go 'cause I wanna know
So, take me back to India I wanna go 'cause I wanna know

Take me there and let me be, let me learn the keys of harmony
I know I'm blind so let me see who the man is that I'm supposed to be
And I'll find a love that aims to take me to a plce above
Where I am right now, I need to go back there some way some how
I need to go back

Take me back to India I wanna go 'cause I wanna know
So, take me back to India I wanna go 'cause I wanna know

I don't really know what I mean, but I can tell U what I see
When I'm lying in between sleep and awake
let me tell U what I'm talking 'boutCaptcha
Piosenkę Victor Wooten Back To India przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back To India, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back To India. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Victor Wooten Back To India w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.