Rgime De Fer


En Afrique du Sud, l'tat s'ennuie
Il broie du noir, il broie du noir
Et chaque jour, et chaque nuit
J'entends les cris, j'entends les cris
Et si tu n'es qu'un fils de noir
Alors tu n'es qu'un fils de btard
Tu lui appartiens, tu lui apartheid
Rgime de fer part entire
Mais quand on gouverne avec des chanes
On ne s'attire que la haine
Et quand on met un oiseau en cage
On ne peut contenir sa rage
Et pourquoi les regarder, sans les voir?
Pourquoi les couter, sans y croire?
Pourquoi les regarder, sans les voir?
Pourquoi toujours se dtourner du miroir?
Et quand il te frappe sur les mains
Et qu'il te dit que c'est pour ton bien
Tu sais que celui qui a toujours raison
C'est celui qui tient le bton
Avec la sueur et le sang de tes pres
Il a arros ses terres
Il te regarde et dcide de ton sort
Qui sera de les suivre dans la mort
Et pourquoi les regarder, sans les voir?
Pourquoi les couter sans y croire?
Pourquoi les regarder sans les voir?
Pourquoi toujours se dtourner du miroir?Captcha
Piosenkę Vilain Pingouin Rgime De Fer przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rgime De Fer, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rgime De Fer. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vilain Pingouin Rgime De Fer w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.