24 Hour Blue


[Verse 1:]

Woke up this morning feeling so bad,
out my window it was raining
didn't even feel like running, I didn't feel like doing anything
Then the phone wouldnt stop ringing and my head wouldnt stop pounding
I feel so down I don't know why, there's something
overwhelming me inside

[Chorus:]

Just one of those days
Just another day, it don't go your way
(And tomorrow can't come soon enough for me)
Just one of those days- oooh
Just another day, it don't dg your way
(And tomorrow can't come soon enough)

[Verse 2:]

Gotta get up, any how I can't afford to lose no hours
Got a deadline that I must meet, Every second matters to me
Hard to function feeling like this
But I got to keep on going, am I in a huddle to get over
I've got to do things much darker and colder

[Chorus]

[Hook:]
Why does it seem
(Like the hours are much longer, like the day just wont be over- Tell me why)
Why do they fly
(When you least expect them, always you can never breathe in those days)

[Chorus 2x:]

La la la la
(Just one of those days)
La la la
La la la
(Tomorrow can't come soon enough for me)
La la la la
La la la
(Just another day)
La la la
(Gotta get up)
La la la la
La la la
(I've got to do things much darker and colder)
La la la laCaptcha
Piosenkę Vivian Green 24 Hour Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 24 Hour Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 24 Hour Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vivian Green 24 Hour Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.