No Sittin' By The Phone


[verse 1:]

We used to sit over there
That was your favorite chair
But now I sit here alone
I can still smell your scent
So fresh in my head
Still feel you kiss me goodbye
I washed clothes today
Found some of your garments
Guess you forgot them when you left
Took out the trash as you would
And dined by myself
Guess I better get used to this

We used to sit over there
That was your favorite chair
But now I sit here alone
No use crying bout it,
I'll have to do without it
And no I won't sit by the phone

[bridge:]

Oooo it's not like you did me right
I was just comfortable and used to you
Now I see, I must first love me
And maybe mr right will come strolling along

[hook]Captcha
Piosenkę Vivian Green No Sittin' By The Phone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke No Sittin' By The Phone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki No Sittin' By The Phone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Vivian Green No Sittin' By The Phone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.