Say You Will (Real Version)


Say you will
Say you might
Could you stay a while
There is time
If I had known
I'd be walking home alone

Please won't you just calm down
Maybe we can talk this out
You will not even hear my side of the story
She was a big mistake
I didn't mean to hesitate
My future's fallin in my hands
Why can't you understand?

They're out to get me
You've got to believe me

Say you will
Say you might
But please don't say goodbye tonight
Cause I had planned
That you try
Change your mind
Could you stay a while
There is time
If I had known
I'd be walking home alone

It doesn't have to be like this
Now please take this off my wrist
We'll make beleive this never happened
Let it go, it's in the past
Looking at me with those eyes
Acting like you're so surprised
What else can I possibily say
You had it coming anyway

They're out to get me
You've got to untie me

Say you will
Say you might
But please don't say goodbye tonight
Cause I had planned
That you try
Change your mind
Could you stay a while
There is time
If I had known
I'd be walking home alone

Say you will
Say you might
But please don't say goodbye tonight
Cause I had planned
That you try
Change your mind
Could you stay a while
There is time
If I had known
I'd be walking home

Say you will
Say you might
But please don't say goodbye tonight
Cause I had planned
That you try
Change your mind
Could you stay a while
There is time
If I had known
I'd be walking home aloneCaptcha
Piosenkę Wakefield Say You Will (Real Version) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Say You Will (Real Version), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Say You Will (Real Version). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wakefield Say You Will (Real Version) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.