Lets Burn Down The Cornfield


Let's burn down the cornfield
Let's burn down the cornfield
We can listen to it burn

We'll hide behind the oak tree
Hide behind the oak tree
Stay out of danger 'til I return

Oh, it's so good
On a cold night
To have the fire burning bold and bright

You hide behind the oak tree
Hide behind the oak tree
Stay out of danger 'til I return

Let's burn down the cornfield
Let's burn down the cornfield
We'll make love while it burns
We'll make love while it burns

We'll make love while it burnsCaptcha
Piosenkę Walkabouts Lets Burn Down The Cornfield przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lets Burn Down The Cornfield, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lets Burn Down The Cornfield. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Walkabouts Lets Burn Down The Cornfield w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.