Curiosity


Penetrating throught your skin to the flesh
I force myself throught be fore it's too Late
These thoughts are weird, too selfish and ugly
But increase my life power, gotta prove that I'm some-
thing
Child again
I feel I'm bore again
Wave the flag
I feel so free again
(Once) I tried to escape the rain of my pain
I was realy insane, didn't love what I created
But then lightning struck me and I awoke to a new morn-
ing
I returned to the sand
I returned to the cradle
Curiosity - please, make a man of me!
Hold the line - let's make this music free
Curiosity - get a hold of me!
Wave the flag to keep this music free!
It's so useless to flee the cradle
As a child you used to know what you were able
An'now you just follow your empty shadow
Better hold the line
Better hold the line of life!
Curiosity - please make a man of me!
Hold the line - let's keep this music free
With our curiosity!
Wave the flag
Hold the lineCaptcha
Piosenkę Waltari Curiosity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Curiosity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Curiosity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Waltari Curiosity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.