In The Cradle


I know, I feel, I'm the thing moving in the cradle and I'm a part of the Frail

[Chorus:]

I know, I feel, I'm the thing rocking in the cradle thou I'm a part of the Frail
I know, c'mon you friend, I'm the thing rocking in the cradle and I'm the part of the Frail

I'm drifting in the night on a calm sea
I'm flying on the edge of the night
The seagulls spread their wings is all I see
I start to drift towards the daylight

The city's raising into the new dawn
The streets are silent as the man's mind
I like this peace around me, it feels right
Like a golden bright view in my sight

[Chorus]

Now, two boys kissing in the children room
When left alone in the shade
While their wise parents overfed and drunk
Lying around doing nothing anymore

Now, two boys kissing in the children room
When left alone in the shade
While their wise parents overfed and drunk
Socializing with telly fake fake fake!

[Chorus]Captcha
Piosenkę Waltari In The Cradle przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Cradle, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Cradle. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Waltari In The Cradle w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.