Mysterious


(Every day, every day)
I'd like to get out of this lunatic
thought
But as long as it is there, I wanna
get caught
I can't get any sleep
'cause I don't live a dream
Life is not a casualty
And that's just where I've been
Hitch-hiking away throught these
mysterious days
I think we are the medal of the
previous 2 billion years
It's a flight out of time
And I have only a dime
It's real hard to imagine
That there's no time at all
Now I'll take my final step to the
unknown
Nothing can really stop me, 'cause
I'm on my own
Only thing I would like to take
with me is you
Yo, please come to me, take my
advice
And I'll show you
( the mysterious part of life!!)Captcha
Piosenkę Waltari Mysterious przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mysterious, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mysterious. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Waltari Mysterious w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.