Feel So Good


So long
I've been waiting so long
Just for someone like you
To happen along
And I know
Ooh, that I've been before
When I think of your smile
And I hear your song

For you make me feel so good
(Make me feel so good)
Make me feel better than I thought I could
I hope that it's understood
I love you so much,
'Cause you make me feel so good

Someday
Ooh, I dreamed that someday
All the trouble and steam
Will be out of our way
I know
Our time together's been short
Just believe what I say
You remain in my heart
There you stay

You make me feel so good
(Make me feel so good)
Make me feel better than I thought I could
I hope that it's understood
I love you so much,
'Cause you make me feel so good

You make me feel so good
(Make me feel so good)
Make me feel better than I thought I could
I hope that it's understood
I love you so much,
'Cause you make me feel so goodCaptcha
Piosenkę Walter Egan Feel So Good przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Feel So Good, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Feel So Good. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Walter Egan Feel So Good w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.