Song Of The Wind


I see the shadows as they come to welcome the night
Treading the time when I know I must turn out the light
Here in the darkness I lie down to hurt once again
From letting a mem'ry who's heart sings a song of the wind
So much like a child yet so very much of a man
He was a drifter and I wasn't hard of his plan
He needed me when I met him so I took him in
Not knowing someday he'd follow a song of the wind
The wind sings the moving song of fields that'll always green
The man who has heard its call can't leave a thing unseen
If I should see him and he needs the warmth of a friend
I'll try to help him for the short time he was in
I won't be surprised when I wake and he's gone once again
For he is a dreamer who follows the song of the wind
Yes he is a dreamer who's heart sings a song of the windCaptcha
Piosenkę Wanda Jackson Song Of The Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Song Of The Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Song Of The Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wanda Jackson Song Of The Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.