You Took Him Off My Hands


You took him off my hands when you've stepped in
You changed everything we're not even friends
Don't leave the job half done leave nothing behind
You took him off my hands now please take him off my mind
Please take his photograph my heart's so blue
Take all his memories he now belongs to you
Don't leave the job half done leave nothing behind
You took him off my hands now please take him off my mind
[ steel ]
Please take his photograph
You took him off my hands now please take him off my mindCaptcha
Piosenkę Wanda Jackson You Took Him Off My Hands przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Took Him Off My Hands, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Took Him Off My Hands. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Wanda Jackson You Took Him Off My Hands w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.